Of je nu denkt dat je iets wel of niet kunt, je hebt altijd gelijk.

Henry Ford

Caspar Verhees

Mijn passie

Bouwen aan een organisatiecultuur die ambities ondersteunt. Daar ligt mijn passie. Het begint bij het benoemen van het gewenste gedrag dat bijdraagt aan het realiseren van afdelings- en organisatiedoelstellingen. Vervolgens is de uitdaging om te achterhalen waarom oud gedrag in stand blijft. Samen met de klant interventies ontwerpen die daadwerkelijk de oorzaak aanpakken, vind ik een geweldig interessante uitdaging. Dit met als uiteindelijk doel om op een praktisch manier beweging te creëren in de gewenste richting.

Mijn expertise

Mijn overtuiging is dat je vanuit meerdere invalshoeken naar een situatie dient te kijken om vast te stellen welke interventies leiden tot resultaat. De stappen naar succes zijn de volgende.

  • Stel allereerst activiteiten en het daarbij horende gewenste gedrag vast die leiden tot resultaat.
  • Neem waar mogelijk medewerkers aan die de capaciteiten en de persoonlijkheidskenmerken hebben om dit gedrag op een natuurlijke manier te laten zien.
  • Ontwikkel deze mensen in het verlengde van het geformuleerde gewenste gedrag. Zorg daarbij allereerst dat de medewerker de juiste inhoudelijke kennis heeft en deze kennis weet te vertalen naar zijn dagelijkse praktijk.
    Ontwikkel vervolgens vaardigheden om de kennis succesvol toe te passen.
    Laat de medewerker in het kader van zijn ontwikkeling de juiste ervaring opdoen.
  • Daar waar vaardigheden niet worden toegepast, ga je op zoek naar de onderkant van de ijsberg. Wat zijn beperkende overtuigingen waardoor iemand niet in beweging komt? Herkader waar mogelijk deze denkbeelden of kies om deze medewerker taken te laten uitvoeren waar hij positief tegenoverstaat. Zorg voor commitment
  • Creëer tot slot een werkomgeving (context) die het gewenste gedrag stimuleert.

Mijn stijl

Praktisch, sterk gericht op het aanpakken van oorzaken, enthousiasmerend, spiegelend, inspirerend  en mensgericht.