Succes is een reis, en niet een bestemming.

Talenten Motivatie Analyse (TMA)

Ieder van ons heeft talenten. Talenten die voor jezelf en anderen van waarde worden als je ze ontdekt en inzet. Jouw talent bepaalt mede wat je kunt bereiken in het leven. De mate waarin je je inzet of je het bereikt. Wij geloven in focus op je talenten. Door die verder te ontwikkelen in plaats van het accent te leggen op je ontwikkelpunten, bereik je het meeste. Ken je talent, ontwikkel je talent en zet je talent in op een manier die past bij wat jouw (toekomstige) omgeving van je vraagt. Hoe dat werkt, wordt verder duidelijk in deze e-learning.

 

Leren Online logo