The ones that are crazy enough to think that they can change the world, are the ones who do.

Steve Jobs

Beeldgebruik

Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto en film)materiaal op deze website, de nieuwsbrieven en uitnodigingen voor inspiratiesessies te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden.