Vaak is het verstandig om te be- ont- roeren voordat je je doel raakt.

Fabio Capello

Ton Peijnenborg

Mijn passie

U op een ontspannen manier laten zien wat voor prachtige mogelijkheden uw baan heeft, wanneer u morgen íets beter bent dan gisteren. En vervolgens dat inzicht vertalen naar een praktische gedragsverandering. Al met kleine veranderingen is beweging te creëren in de gewenste richting. Om dit te bereiken moet de trainer/coach niet alleen de noodzaak, maar ook de haalbaarheid van deze verandering aantonen. Daarom wil ik mensen echt raken. Inzicht geven en daarmee durf oproepen. Ieder contact in training of coaching moet een aanzet zijn tot een verandering, hoe klein dan ook. U, als trainee of manager, ervaart mijn werkwijze als inspirerend en tegelijkertijd pragmatisch.

Mijn expertise

In mijn veelzijdige loopbaan en met name in de periode dat ik me heb ingezet als trainer/coach heb ik geleerd dat betere prestaties niet alleen voortkomen uit talent, maar vooral het gevolg zijn van durf, keuzes maken en een juiste aansturing. Tegelijkertijd weet ik uit eigen ervaring dat het niet gemakkelijk is het gedrag van mensen en organisaties te veranderen. Er is maar zelden één knopje dat, eenmaal ingedrukt, onmiddellijk tot resultaten leidt. In het algemeen zijn er talrijke aspecten die van invloed zijn op het functioneren binnen een organisatie, en daarvan moet je er meestal meerdere tegelijk aanpakken.

Mijn stijl

  • U ontmoet een enthousiast en inspirerend spreker.
  • U wordt gemotiveerd door sterke en praktische voorbeelden uit de praktijk.
  • U wordt voortdurend uitgedaagd om nieuwe wegen in te slaan.