Successful people become great leaders when they learn to shift the focus from themselves to others.

Marshall Goldsmith

Zet een STAP vooruit met feedforward

Over een maand is het alweer twee jaar geleden dat Nederland voor het eerst in lockdown ging. Twee jaar! Wie had in maart 2020 ooit gedacht dat we een lange periode tegemoet zouden gaan met lockdowns, een avondklok en diverse maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan?

Dat zorgde wellicht voor stilstand, op wat voor vlak dan ook, in je leven. Juist nu we steeds meer aan ‘het nieuwe normaal’ gaan wennen, is het belangrijk om vooruit te blijven kijken. Zet die STAPpen vooruit: tijd voor feedforward!

Het verlangen naar verbinding

We werden zo teruggeworpen op onszelf. Onze werelden werden ineens heel klein. Letterlijk en figuurlijk was er afstand en minder contact. Individualisme ten voeten uit zou je zeggen. En toch was er ook de tegenreactie. Naast dat wij als mens uiterst goed in staat zijn om ons aan te passen aan een steeds veranderende omgeving, hebben we het diepgewortelde verlangen om ons te verbinden. Om relaties aan te gaan, om erbij te horen. “Verbinding is de energie die bestaat tussen mensen wanneer zij zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. Het gaat om kunnen geven en ontvangen zonder oordeel en steun en kracht ontlenen aan de relatie”, aldus Brené Brown. En daarom bleven we elkaar opzoeken, gebruikmakend van alle technologische mogelijkheden die we voorhanden hebben.

Blijf in beweging om te blijven groeien

Het vermogen tot aanpassing zit ingebakken in ons DNA. Het is de constante sleutel in onze ontwikkeling als mens en als mensheid. Ook nu, wanneer we soms perspectief missen in de strijd tegen COVID-19, moeten we stappen blijven zetten. Stappen om te blijven groeien, om persoonlijk effectief te zijn, om ons te kunnen verbinden en om onze weg te vinden in het werken in een virtuele of hybride wereld. “Keep going, keep growing” is niet voor niets mijn persoonlijke motto voor 2022.

Samen groeien

Jezelf blijven ontwikkelen doe je het best samen. In interactie met anderen leer je immers meer. Marshall Goldsmith stelt zo treffend: “Successful people become great leaders when they learn to shift the focus from themselves to others.” En daarom is het zo belangrijk om anderen te betrekken in jouw persoonlijke groei. Wat daarin kan helpen is het vragen, geven en ontvangen van feedback. Feedback kan echt een cadeautje zijn. En eerlijk is eerlijk, ik heb het ook moeten leren om actief feedback te vragen, om het (op een goede, effectieve manier) te geven en zo te ontvangen dat ik het om kon zetten in leermomenten.

Van feedback naar feedforward

Na tal van feedbacktrainingen die ik heb mogen geven, ben ik nog steeds overtuigd van het nut en de noodzaak van feedback. Het heeft mij keer op keer verbaasd hoe waardevol het kan zijn om iemand anders bewust te maken van zijn/haar blinde vlek. Echter, ik heb ook gezien dat onze natuurlijke reactie op feedback weerstand is, gevolgd door verdediging. Voor je het weet slaat feedback om in een discussie en raak je steeds verder van je doel verwijderd. Daarom integreren wij, naast feedback, al langer feedforward in onze programma’s.

Waarom feedforward zo waardevol is? In een notendop: feedforward benadrukt gewenst en positief gedrag in de toekomst. Je focust op hoe iemand het in de toekomst gaat doen en niet wat iemand in het verleden heeft gedaan. Daarmee onderscheidt het zich van feedback. Wij hanteren daarbij vier stappen:

  1. Je bepaalt je eigen ontwikkeldoel of gewenst gedrag
  2. Je ontvangt tips en suggesties die altijd zijn gericht op de toekomst
  3. Je luistert, stelt geen vragen en oordeelt niet
  4. Je bedankt de gever en kiest waar je mee aan de slag gaat

De kracht van feedforward

Marshall Goldsmith schreef voor het eerst over feedforward in zijn boek ‘Tot hier en nu verder! (2010)’. Ook Marc Lammers, voormalig hockeycoach die vele internationale titels veroverde, is ervan overtuigd dat feedforward effectief is. Zo schrijft hij dat wij te veel gericht zijn op datgene wat we niet of onvoldoende beheersen. Daar oefenen, trainen en hameren we dan op. Heeft dat effect, dan ga je zo van een vijfje naar een zesje of misschien nog net een zeven. Maar dat is nog niet excellent. Je haalt er dan nog niet het maximale uit. Aandacht voor wat iemand wél kan en dat ontwikkelen heeft veel meer kans op excellentie.

Wat maakt feedforward nou zo krachtig?

1. Gericht op de toekomst
Feed = voeding; forward = de toekomst. Oftewel, feedforward is voeding voor de toekomst. En waar het verleden niet te veranderen is, is de toekomst dat wel. Met feedforward heb je dus iets in handen waar je zelf maximaal invloed op hebt.

2. De focus ligt op gewenst gedrag
Omdat je heel gericht aangeeft waar je je graag in wilt ontwikkelen, kan de gever ook heel specifiek en gericht tips en adviezen aandragen. Er zit immers een grens aan hoeveel we kunnen opnemen en verwerken in een bepaalde tijd. Zorg dus voor regelmatige, maar kleine feedforward momenten.

3. Feedforward is positief
Feedforward is per definitie positief. Het vergroot de mogelijke opties die je in kunt zetten om in de toekomst succesvoller te zijn. Het is verwachtingsvol en uitnodigend. Verwar dit dus niet met opbouwende feedback, want ook dat kan soms als negatief worden ervaren.

4. De ontvanger is ontvankelijker voor feedforward
Feedforward is gericht op datgene waar we zelf graag beter in willen worden, dus we staan er ook echt voor open. Je hebt zelf de regie in handen. Dat maakt niet alleen de drempel voor de gever lager, als ontvanger neem je het makkelijker zonder oordeel aan.

5. Feedforward kan overal en met iedereen
Iedereen kan gewenst gedrag of een gewenst resultaat benoemen. En omdat de adviezen of tips gericht zijn op een specifiek ontwikkeldoel van de ontvanger, gaat het niet zozeer om de persoon zelf. Ook kan het erg verhelderend zijn als iemand van een andere afdeling of met een totaal andere blik naar het ontwikkeldoel kijkt.

6. Feedforward geeft je talenten een impuls
Feedforward gaat soms een stapje verder dan feedback. Positieve feedback over onze prestaties voelt vaak goed, maar leveren niet altijd nieuwe inzichten op. Het bevestigt vaak wat we al weten van onszelf. Feedforward geeft zich op jouw potentieel, op jouw talent en hoe je die nóg meer kunt benutten.

Positief vooruit

De intentie van feedforward maakt het grote verschil. Samen kijk je vooruit, met de bedoeling om jezelf te ontwikkelen en de ander te helpen. Kortom, hoe kun je samen de relatie verbeteren, de samenwerking versterken en elkaar helpen groeien? En daarbij zelf de regie in handen houden? Juist, met feedforward!

Waar online en op afstand samenwerken feedback nog een tikkeltje ingewikkelder maakt, is feedforward een positieve STAP vooruit! Een van onze trainingen waarin je leert om feedforward onder de knie te krijgen vind je hier.