Work hard. Have fun. Make a difference.

Reboard en vergroot je slagkracht!

Yes, we mogen weer!

Of nee, toch niet…

Hadden we dit gevoel niet allemaal?

Gisteren stond ik voor de groep om een workshop te verzorgen voor een aantal professionals. Eerder had ik voor diezelfde groep workshops online verzorgd en we zagen het al aankomen; onze volgende workshop gaat weer online plaatsvinden.

Het lukte ons om in het hier en nu te blijven. We voelden ons als een stel ondeugende kids, dat nog even in de snoeptrommel graaide voordat pardoes het deksel erop zou gaan. Dat zorgde voor verbinding. Het werd een leuke en leerzame sessie.

Reboarding; van de wal in de sloot, of andersom? 

Het Feedback Reboarding programma was er oorspronkelijk op gericht om een soepele overgang van thuiswerken naar werken op kantoor te vergemakkelijken. Nu sluiten we aan op een hernieuwde situatie waarin mensen voor een deel weer gaan thuiswerken. Dan vraag je nogal wat van mensen. Wij signaleren thema’s als:

  • Recent gemaakte afspraken moeten herijkt worden
  • Kijkend naar technische aspecten in hybride situaties: welke aanpassingen zijn nodig?
  • Groeiende aandacht voor ‘Hoe houden we het leuk met elkaar?’.
  • En last but not least, het gevoel van Daar gaan wij weer. Weer een verandering. Hoe blijf je daar veerkrachtig in?

Deze thema’s zijn ook de insteek van ons Reboarding programma. We sluiten maximaal aan op de situatie zoals deze nu is; we hebben aandacht voor mens, taak, techniek en teamdynamiek.

Bovendien hebben we er oog voor, dat over een tijdje de situatie anders kan zijn. Ook dan sluiten we daar spelenderwijs weer op aan. Noem het van de wal in de sloot en vice versa.

Ook behoefte aan een Reboarding, voor jezelf of/en voor je team?

Het is onderzocht dat ontwikkeling, groei, leren het beste gedijt in ontspannen toestand. Spelenderwijs leren; denk aan die snoeptrommel waarin we kunnen graaien. Die onbevangen mindset willen we aanraken tijdens ons Reboarding-programma. Verwacht daarom naast veel nuttige inzichten ook veel plezier en lol. Dit sterkt de onderlinge verbinding en daarmee gaat de teameffectiviteit en het werkplezier omhoog.

Wil je ervaren wat spelenderwijs leren doet met de slagkracht van jouzelf en van je team? Of wil je meer weten. Neem dan contact op door ons contactformulier in te vullen.

https://www.feedbackconsulting.nl/nl/training/reboard-vergroot-je-slagkracht-als-team-210