Haal het beste uit jezelf.

Ontmoet mensen waar zij zijn; deel 2

Het hebben van een gezamenlijk vertrekpunt is belangrijk in verbindend leiderschap. Ik leerde het principe van collega Jessica en zie het ook terug in de recente ontwikkelingen in de wereld van de NGO’s, de wereld van stichting MM Foundation.

Gebruikmaken van wat er is

MM Foundation is een stichting die zich inzet voor onderwijs aan kinderen in gebieden waar dat niet zo vanzelfsprekend is als in Nederland. Focusgebied momenteel is Sri Lanka. Na jaren van wederopbouw na een bloedige burgeroorlog is onderwijs het ‘laaghangend fruit’. De basisbehoeftes ‘bed, bad, brood’ zijn gerealiseerd. Via onderwijs wordt de maatschappij nu doorontwikkeld. Er zijn heel veel plak & knip schooltjes in Sri Lanka. Begin er daarom geen nieuw schooltje, maar maak gebruik van wat er is en upgrade het met goed Engels onderwijs. Dit inzicht leidde tot een nieuwe aanpak van MM Foundation.

Community gedachte

Op zoek naar het hoe als het wat duidelijk is geldt ook hier. Vanuit een gelijk vertrekpunt en in verbinding met elkaar op weg naar een betere samenleving zit ook in de nieuwe missie van MM Foundation. Na twee schooltjes in het oosten van Sri Lanka te hebben opgezet is het nu tijd voor een nieuwe ontwikkeling in het noorden van Sri Lanka. MM Pre-school I en II zijn volledig geïntegreerd in de lokale gemeenschap; ze zijn gestart vanuit de community gedachte. Basisvoorzieningen waren aanwezig en daarop vonden de lokale gemeenschap en MM Foundation common ground om samen verder te ontwikkelen.

Met de allerbeste westerse intentie

Ook het nieuwe project staat centraal in de community gedachte. Als nietsvermoedende NGO zou je zomaar kunnen denken: plaats een gebouwtje, neem een lokale leraar aan en laat alle kinderen toe uit de regio. Dat kan, maar dat initiatief gaat het niet halen. Het past niet in de lokale maatschappij van Sri Lanka zoals die nu is; er geen bedding voor een dergelijk initiatief. Als westerse NGO kan je jaarlijks geld doneren, maar van echte ontwikkeling van de regio is geen sprake. Hoe dan wel als het wat nog steeds een sterke lokale gemeenschap blijft?

Ontmoet de lokale gemeenschap

Waar is behoefte aan? Minder kwantiteit, meer kwaliteit? En wat is passend bij de huidige tijd en omstandigheden? Maak de balans maar op:

  • Sri Lankese gezinnen hebben altijd een tv, niet altijd een toilet
  • Veel gezinnen wonen in rurale gebieden
  • Het gros van de Sri Lankesen spreekt geen Engels
  • Covid-19 woedt ook nog steeds in Sri Lanka
  • De regering heeft met name aandacht voor milieu en mensenrechten
  • Er is een sterke internationale afhankelijkheid van en diepe binding met de natuur

Vergeet dat idyllische klaslokaaltje onder de bananenbomen

Hoewel MM Pre-school ooit wel zo is gestart; vergeet voor nu het idyllische klaslokaaltje met gekleurde stoeltjes en snoezige kinderen met een lieve moeder voor de klas. Daarmee gaan we het niet redden in het Sri Lanka van nu. 
Ontmoet mensen waar zij zijn, dus ontmoet de lokale gemeenschap van Sri Lanka door in te zoomen op de behoefte aan Engels onderwijs, afstandsonderwijs met smartboards en pendrives, environmental education and innovation.
Ontmoet mensen waar zij zijn, dat geldt voor mij in mijn werk als coach en dat geldt ook in mijn rol als voorzitter van MM Foundation. Jessica, dank je wel voor dit inzicht.