Voor je het weet vergeet je de bedoeling.

(Niet) de bedoeling

Wat is de bedoeling van een afdeling, een wet, een team? Ben je nog wel met het goede bezig? De bedoeling van de kinderopvangtoeslag is dat mensen kunnen blijven werken. Niet om ze te bestempelen als fraudeurs en ze hun huizen uit te zetten. Natuurlijk is dat niet de bedoeling. Maar wat ging er dan fout?

We leven in een maatschappij waarin we veel hebben gestandaardiseerd, in protocollen, beleidsstukken, verordeningen hebben vastgelegd. We hebben daarmee een illusoire realiteit gecreëerd waarin we denken dat we risico’s kunnen elimineren,  resultaten en kwaliteit kunnen bewaken en beheersen. Illusoir omdat het tegendeel waar is. De praktijk is dat we vooral bezig zijn met het op orde houden van wat we in regelgeving hebben vastgelegd en niet met beoordelen wat iedere unieke situatie nodig heeft. Want in de praktijk is er altijd wel een situatie waarin de bedachte regels niet voorzien of toereikend zijn. Professionals die met de regels moeten werken worden geacht deze regels te kunnen toepassen. En hoewel geen enkele regel of wet bedoeld is om mensen het leven zuur te maken, heeft het soms wel dat effect. Niet omdat we dat willen, maar omdat we door al deze wetgeving het beoordelingsvermogen van de professional niet meer centraal stellen. Niet het beoordelingsvermogen is leidend, maar de protocollen, verordeningen, beleidskaders, wetten, et cetera.

Hoe ontsnappen we aan deze impasse? Hoe kunnen we zorgen dat de regelgeving niet leidend is maar dienend aan elke unieke situatie die zich in de praktijk aan de keukentafel, in spreekkamer of tijdens een telefoongesprek voordoet. Wil je weten hoe talentmanagement, opgavegericht werken en teamontwikkeling hierin een rol kan spelen? Hoe je het werk voor professionals boeiend, uitdagend en bevredigend kan houden? Kortom, hoe je medewerkers aan je bindt en het beste in ze naar boven haalt? Laat je gegevens achter en we komen daarover graag met je in gesprek.