C. F. Kettering

Suzanne Gerding

Mijn passie

Echt luisteren geeft ruimte aan onuitgesproken woorden.
Als kind fascineerde het me altijd wanneer twee volwassenen met elkaar in gesprek waren. Vooral wanneer bij hen emoties een rol speelden, omdat er dan van alles gebeurde. Toen ik ouder werd, stelde ik mezelf vragen als: Wat zegt iemand? Hoe zegt hij dat? Klopt zijn intonatie met zijn lichaamstaal en komen de woorden van de boodschap daarmee overeen? Zegt hij echt wat hij wil zeggen of zijn er gedachten en gevoelens die niet uitgesproken worden? Het verwarde me wanneer het antwoord hierop ‘nee’ was en het raakte altijd mijn nieuwsgierigheid om te willen weten waarom dat zo was.

In mijn volwassen leven heb ik die fascinatie nog altijd. Ik blijf het een prachtige puzzel vinden om alle elementen van communicatie in kaart te brengen en in die combinatie de meest effectieve variant te vinden. Het werken met mensen en hun wens op ontwikkeling, betekent dat er altijd een ‘element of surprise’ sluimert in het contact en dat omarm ik ten volste. Niets zo mooi als verrassen om groei en ontwikkeling kracht bij te zetten.

Mijn expertise

Ik ben goed in staat om vanuit verschillende invalshoeken de ontwikkelvraag scherp te stellen. Wat speelt er precies? Waar wil de organisatie, het team of de individuele medewerker/manager naartoe? Wanneer is het doel behaald? Met antwoorden op dergelijke vragen ontwikkel ik vervolgens een effectief programma om de coachee of het team te ondersteunen om de beoogde beweging te realiseren. Ik maak hierbij gebruik van prikkelende werkvormen en passende instrumenten en modellen.
Ik heb een scherpzinnigheid ontwikkeld op het vergroten van congruent gedrag dat dienend is aan het doorbreken van oude, ineffectieve patronen en het vergroten van effectiviteit in gedrag en communicatie. Als gelicenseerd TIFF-provider maak ik hierbij regelmatig gebruik van het model Functional Fluency om te komen tot waar je (met elkaar) wilt zijn. 

Mijn stijl

Kenmerkend aan mijn stijl van coachen en trainen is het vakkundig ruimte geven aan wie iemand is en aan wat hij wil leren. Met behoud van zijn eigenheid van handelen waar dat kan en het loslaten van voorkeuren waar nodig, wordt een duurzaam resultaat behaald. In mijn aanpak maak ik gebruik van mijn kennis, mijn ruime ervaring als trainer/coach en van mijn passie voor mensen en resultaten.
Mijn stijl laat zich verder omschrijven als analytisch, open en integer, inzichtelijk, verbindend, inspirerend en zeker ook met oog voor het plezier!