It always seems impossible until it's done.

Nelson Mandela

Nana Çulduz

Mijn passie

It always seems impossible until it is done (Nelson Mandela) 

De logica van het gevoel heeft mij altijd bijzonder geïntrigeerd. Vooral het effect op het resultaat wanneer mensen naar hun gevoel willen/durven te luisteren. Het grote verschil dat kleine veranderingen, in het bijzonder houding en gedrag, met zich mee kunnen brengen vind ik fascinerend.

Mijn passie is het creëren van aha momenten bij mensen, waardoor de drang ontstaat om verder te ontdekken en te ontwikkelen. Het raakt me elke keer weer als mensen door dit inzicht in beweging komen.  

Dit geldt ook in mijn mediation sessies. Als mediator ben ik geïnteresseerd in de mens achter het probleem. Samen met mijn klanten doorloop  ik het proces van (verstarde) standpunten (opvattingen en overtuigingen) naar
erkenning van wederzijdse belangen. Met inzicht in hun belangen begeleid ik  mijn klanten in het onderhandelen om gezamenlijk tot een win-win oplossing te komen.

Mijn Expertise

Just do it!

Succes start met het doen! Ik werk op het gebied van organisatie en gedrag. Welk gedrag is het meest effectief om het gewenste resultaat te behalen? Deze vraag gaat op voor veel situaties. Denk hierbij onder andere aan salestrajecten, organisatorische trajecten, strategische managementvragen en bij conflicthantering. Ik train de medewerkers en managers via het boeiende samenspel van kennis, vaardigheden, attitude en houding, zowel individuele ontwikkeling als teamontwikkeling.

Steeds meer bedrijven en individuen worden geconfronteerd met conflicten. De gevolgen hiervan kunnen groot zijn. Als mediator begeleid ik mijn cliënten in het oplossen van hun conflicten, waarbij het creëren van een win-win oplossing de uitgangspunt is.

Ik heb veel bedrijven en branches van binnenuit leren kennen. De opgedane kennis en ervaring uit mijn jarenlange werkzaamheden in sales- en managementtrajecten zet ik graag voor u in.

Mijn Achtergrond

Ik hou ervan om zaken concreet te maken. Met energie, enthousiasme, betrokkenheid en vanuit verbinding neem ik de ander mee en werk ik samen naar het gewenste doel. Resultaat, vertrouwen, integriteit en optimisme staan centraal in mijn werkwijze.

Mijn stijl is nuchter, scherp observerend, signalerend en waar nodig confronterend, daarbij altijd loyaal en respectvol.

Als mediator ben ik een waarnemer en probeer ik altijd open te staan en onbevooroordeeld te luisteren om zo de echte boodschap achter de woorden te kunnen horen.