Jean-Paul Sartre

Benjamin Heij

Mijn passie

Mijn passie ligt op het snijvlak daar waar organisatiedoelen en persoonlijke drijfveren en kwaliteiten van mensen in de organisatie elkaar ontmoeten. Ik help mensen regie te nemen over hun persoonlijke ontwikkeling en het versterken van hun (persoonlijk) leiderschap. Zo ondersteun ik leiders het organisatiedoel dusdanig door te vertalen dat dit omarmd kan worden op elk niveau binnen de organisatie. Hiervoor is het nodig dat je de mensen in je team kent, zodat vanuit verbinding tussen individu, team en organisatie het geheel elkaar kan versterken.

Mijn expertise

Om organisatievraagstukken en persoonlijke thema’s te kunnen doorzien, helpt het als je de situatie zowel vanuit de theorie als de praktijk benadert. Mijn toegevoegde waarde is dat ik mijn kennis van het HR- en coachvak kan combineren met de ervaring vanuit de managementpraktijk. Wanneer we samen naar jouw uitdaging kijken, helpt het simpelweg wanneer ook ík ooit op eenzelfde punt heb gestaan. Dat maakt dat ik mij vooral richt op vraagstukken rondom leiderschap, professionele persoonlijke ontwikkeling, samenwerking en performance verbetering.

Mijn aanpak

Nadat we jouw doel of ambitie hebben gedefinieerd, verkennen we op welk vlak zich mogelijk belemmeringen voordoen en vooral waar de energie op zit. (Waar heb je last van en wat drijft jou?) Als invalshoek nemen we zowel jou als individu als de context waaronder jouw team en organisatie. We gaan samen aan de slag met persoonlijke thema’s die tussen de huidige en de gewenste situatie in staan. Hierdoor leer je met nieuw inzicht naar de situatie te kijken en kun je bewuster nieuwe keuzes maken. Door je niet blind te staren op wat er niet goed gaat maar vanuit positiviteit en kracht je hart te volgen, zul je ervaren wat wél mogelijk is. Zodra je je vertrouwd voelt met nieuw gedrag dat bij je past, nieuwe gewoontes of een nieuw ingeslagen pad, komt je doel in zicht.

Methodieken die ik (gecombineerd) inzet:

  • Transactionele Analyse
  • Voice Dialogue
  • NLP
  • Oplossingsgericht Coachen
  • Acceptance Commitment Therapy

Mijn achtergrond

In mijn loopbaan hebben diverse managementposities (opgeteld 12 jaar) en HR rollen (5 jaar) zich afgewisseld, waarbij ik in beide vakgebieden zowel mens- als organisatiegericht was. Ik deed ervaring op in de retail bij o.a. de Bijenkorf, V&D en Hudson’s Bay, maar ook in een bestuurlijk ingerichte organisatie als de ANWB. Ik richtte mij op vestigingen in het land en heb daarnaast ervaring opgedaan met centrale afdelingen als Finance, Marketing, IT en Online. Hierbij waren twee ingrediënten voor mij altijd belangrijk: een sterk veranderende of startup omgeving en de professionele persoonlijke ontwikkeling van mensen.

Voor een volledig overzicht van mijn achtergrond verwijs ik naar mijn LinkedIn profiel: https://www.linkedin.com/in/benjaminheij/